Delegujesz pracowników w ramach targów?

So Posting Worker by ASD to usługa online dotycząca delegowania pracowników na terenie unii europejskiej

So Posting Worker by ASD wypełni w Twoim imieniu wszelkie formalności dotyczące oddelegowania Twoich pracowników.

Czy Wiesz, Że?

Twoje obowiązki różnią się w zależności od kraju, do którego delegujesz pracowników!

Do jakiego kraju delegujesz pracowników?

Pracujesz w sektorze organizacji imprez i delegujesz pracowników w ramach targów? Bez względu na to, czy impreza trwa dzień czy kilka dni, musisz wypełnić deklarację o oddelegowaniu pracowników do kraju, w którym odbywają się targi.

So Posting Worker by ASD wypełni w Twoim imieniu wszelkie formalności dotyczące oddelegowania Twoich pracowników.

Delegujesz pracowników w sektorze organizacji imprez do Francji?

Wcześniejsze oświadczenie o delegowaniu

Deklaracja SIPSI

 

Oświadczenie o oddelegowaniu należy wypełnić dla każdego delegowanego pracownika i dla każdego zlecenia.

Usługa online So Posting Worker by ASD może wypełnić za Ciebie deklaracje SIPSI.


Niezgłoszenie delegowanych pracowników lub oświadczenie zawierające błędy podlega karze grzywny w wysokości od 2000 € do 500 000 €.

Wyznaczenie przedstawiciela we Francji

Umowa o reprezentacji we Francji

 

Francuski kodeks pracy (Artykuł L1262-2-1) zobowiązuje firmy mające siedzibę poza Francją i delegujące pracowników do Francji do wyznaczenia miejscowego przedstawiciela. Podmiot ten pełni funkcję pośrednika w kontaktach z inspekcją pracy, policją, żandarmerią, organami podatkowymi i celnymi. Przedstawiciel przechowuje wszystkie dokumenty prawne zagranicznej firmy czyli umowę o reprezentacji, oświadczenia o delegowaniu, umowy o pracę pracowników itd.

W przypadku braku przedstawiciela we Francji, narażasz się na grzywnę w wysokości od 2000 € do 500 000 €.

Zarządzanie kontrolami

Kontrola: wymagane dokumenty

 

W przypadku kontroli firma delegująca pracowników musi dostarczyć swojemu przedstawicielowi na miejscu określone dokumenty.

Kopia oświadczenia o delegowaniu
Umowa o pracę lub umowa zlecenie
Dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia i przestrzeganie minimalnego wynagrodzenia
Wykaz godzin wskazujący początek, koniec, czas trwania pracy dziennej każdego pracownika
Kopia wyznaczenia przedstawiciela przez pracodawcę

Jeśli czas trwania oddelegowania jest dłuższy lub równy miesiąc, firma musi dostarczyć paski płacowe każdego delegowanego pracownika lub równoważny dokument potwierdzający wynagrodzenie i zawierający określone informacje.

Minimalne wynagrodzenie, w tym dopłata za godziny nadliczbowe
Okresy i godziny pracy, których dotyczy wynagrodzenie
Urlopy i dni wolne od pracy, odpowiednie elementy wynagrodzenia
Warunki podlegania pod fundusze urlopowe, tytuł ewentualnego układu zbiorowego
Przechowywanie i tłumaczenie dokumentów

Twoje konto

 

So Posting Worker by ASD udostępnia konto umożliwiające zarządzanie wszystkimi formalnościami związanymi z oddelegowaniem, a także przechowywanie w jednym, w pełni bezpiecznym miejscu, wszystkich wymaganych dokumentów.

Wszystkie dokumenty należy przetłumaczyć na język kraju, do którego delegowani są pracownicy. So Posting Worker oferuje także usługę tłumaczenia.

SPERSONALIZOWANE WSPARCIE

Dedykowana osoba kontaktowa mówiąca w Twoim języku

Zarządzanie zobowiązaniami

Spersonalizowane wsparcie podczas kontroli

Delegujesz pracowników w sektorze organizacji imprez do Włoch?

Wcześniejsze oświadczenie o delegowaniu

Deklaracja „Distacco Transnazionale UE””

 

Zagraniczna firma delegująca pracowników na teren Włoch musi wypełnić oświadczenie o delegowaniu dla każdego delegowanego pracownika. Oświadczenie o delegowaniu wypełnia się na włoskiej stronie cliclavoro dla każdego zlecenia. Specjaliści So Posting Worker by ASD w Twoim imieniu zajmą się kompleksowym wypełnieniem deklaracji.

Za brak zgłoszenia w ministerstwie pracy włoskie prawo karne przewiduje grzywnę w wysokości od 150 € do 500 € za pracownika.

Wyznaczenie przedstawiciela we Włoszech

Umowa o reprezentacji we Włoszech

 

Firmy mające siedzibę poza Włochami i delegujące pracowników na teren Włoch muszą wyznaczyć lokalnego przedstawiciela (referente coma 3). Podmiot ten pełni funkcję pośrednika w kontaktach z inspekcją pracy, policją, żandarmerią, organami podatkowymi i celnymi. Przedstawiciel przechowuje wszystkie dokumenty prawne zagranicznej firmy czyli umowę o reprezentację, oświadczenia o delegowaniu, umowy o pracę pracowników itd. Ponadto przedstawiciel (referente coma 4) uczestniczy w dialogu społecznym, czyli odpowiada na pytania związków zawodowych dotyczące działalności firmy.


Za brak przedstawiciela krajowego włoskie prawo karne przewiduje grzywnę w wysokości od 2000 € do 6 000 €.

Zarządzanie kontrolami

Kontrola: wymagane dokumenty

 

W przypadku kontroli inspekcji pracy zagraniczna firma musi przekazać swojemu przedstawicielowi określone dokumenty.

Kopia oświadczenia o delegowaniu
Umowa o pracę lub umowa zlecenie
Dokument potwierdzający wypłatę wynagrodzenia i przestrzeganie minimalnego wynagrodzenia
Wykaz godzin wskazujący początek, koniec, czas trwania pracy dziennej każdego pracownika
Kopia wyznaczenia przedstawiciela przez pracodawcę

 

Jeśli czas trwania oddelegowania jest dłuższy lub równy miesiąc, firma musi dostarczyć paski płacowe każdego delegowanego pracownika lub równoważny dokument potwierdzający wynagrodzenie i zawierający określone informacje.

Minimalne wynagrodzenie, w tym dopłata za godziny nadliczbowe
Okresy i godziny pracy, których dotyczy wynagrodzenie
Urlopy i dni wolne od pracy, odpowiednie elementy wynagrodzenia
Warunki podlegania pod fundusze urlopowe, tytuł ewentualnego układu zbiorowego
Przechowywanie i tłumaczenie dokumentów

Twoje konto

So Posting Worker by ASD udostępnia konto umożliwiające zarządzanie wszystkimi formalnościami związanymi z oddelegowaniem, a także przechowywanie w jednym, w pełni bezpiecznym miejscu, wszystkich wymaganych dokumentów.

Wszystkie dokumenty należy przetłumaczyć na język kraju, do którego delegowani są pracownicy. So Posting Worker oferuje także usługę tłumaczenia.

Nie pracujesz w sektorze organizacji imprez?

Sprawdź swoje obowiązki w pozostałych sektorach:

BLOG

    Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

    barre-blanche
    Contactez-Nous

    Contactez-nous par email et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

    Not readable? Change text. captcha txt