couv-event-cz

Pracujete v odvětví pořádání akcí a vysíláte zaměstnance v rámci výstav či veletrhů?

So Posting Worker by ASD je on-lina služba, která se věnuje vysílání pracovníku v rámci Evropské Unie

So Posting Worker by ASD se pro vás postará o všechny formality, jež se týkají vyslání vašich zaměstnanců.

Věděli jste?

Vaše povinnosti se liší podle země, do níž posíláte zaměstnance!

Jaká je cílová země vašich odesílaných pracovníků?

Pracujete v odvětví pořádání akcí a vysíláte zaměstnance v rámci výstav či veletrhů? Ať už konání akce trvá 1 nebo několik dní, máte povinnost ohlásit vyslání vašich zaměstnanců v zemi pořádání výstavy/veletrhu.

So Posting Worker by ASD“ se pro vás postará o všechny formality, jež se týkají vyslání vašich zaměstnanců.

Vysíláte své zaměstnance v rámci odvětví pořádání akcí do Francie?

Předběžné ohlášení vyslání

Prohlášení SIPSI

 

Od uvedení zákona Macron je třeba za každého vyslaného zaměstnance a za každé detašované vyslání vyplnit prohlášení SIPSI. Přihlaste se k on-line službě „So Posting Worker by ASD“ a naši odborníci se za vás postarají o toto povinné ohlášení.


Neprohlášení detašovaných pracovníků nebo vyhotovení prohlášení, které zahrnuje chyby, podléhá pokutě ve výši od 2 000 € do 500 000 €.

Jmenovat francouzského zástupce

Smlouva o zastoupení ve Francii

 

Francouzský zákoník práce (článek L1262-2-1) ukládá firmám se sídlem mimo Francii, které vysílají pracovníky na její území, aby jmenovaly místního zástupce. Jeho úlohou je navázat spolupráci s inspektorátem práce, s policejními službami a četnictva, daněmi a cly. Uchovává rovněž všechny právní dokumenty zahraniční firmy, tedy: smlouvu o zastoupení, předběžné ohlášení vyslání, pracovní smlouvu pracovníků atd.

Kvůli nejmenování francouzského zástupce vám hrozí pokuta ve výši od 2 000 € do 500 000 €

Spravování kontrol

Kontrola: povinné dokumenty

 

V případě kontroly francouzských orgánů zahraniční firma musí svému zástupci bez odkladu poskytnout jisté dokumenty.

Výtisk ohlášení vyslání
Pracovní nebo služební smlouva
Doklad potvrzující vyplacení mzdy a dodržování minimální výplaty
Pracovní výkaz, který udává začátek, konec a trvání denní pracovní doby každého zaměstnance
Výtisk jmenování zástupce zaměstnavatelem

Pokud doba vyslání překračuje nebo je v délce jednoho měsíce, firma musí poskytnout výplatní pásky každého vyslaného pracovníka nebo veškeré odpovídající dokumenty, které potvrzují vyplacení výplaty a zahrnují některé poznámky.

Minimální mzdu, včetně příplatků za přesčasovou práci
Období a pracovní doba, která se týká mzdy
Dovolená a svátky a typy odpovídajících odměn
Podmínky podřízenosti vůči fondům náhrad mezd za dovolenou a nepřízně počasí, popřípadě pokud existuje název platné kolektivní smlouvy
Uložení a překlad dokumentů

Vaše osobní zóna

 

So Posting Worker by ASD vám dává k dispozici osobní zónu, která vám umožňuje spravovat všechny vaše dokumenty týkající se vyslání, ale rovněž na jednom, zcela zabezpečeném místě uložit všechny vaše povinné dokumenty.

Všechny dokumenty musí být přeloženy do jazyka cílové země vyslání. „So Posting Worker“ vám rovněž nabízí překladatelské služby.

POMOC ŠITÁ NA MÍRU

Jediná kontaktní osoba, která mluví vaším jazykem

Spravování vašich povinností

Pomoc osobně přizpůsobená pro kontroly

Vysíláte své zaměstnance v rámci odvětví pořádání akcí do Itálie?

Předběžné ohlášení vyslání

Ohlášení „Distacco Transnazionale UE“

 

Na italském území mají pracovníci, které vysílá zahraniční firma na italské území, povinnost předložit ohlášení vyslání. Toto ohlášení vyslání je třeba vyplnit na italských stránkách cliclavoro pro několik vyslaných zaměstnanců a každou misi.
Odborníci „So Posting Worker by ASD“ se za vás postarají o vypracování ohlášení vyslání do Itálie od začátku do konce.

Pokud neposkytnete prohlášení ministerstvu práce, italského trestní právo předpokládá pokutu ve výši od 150 € do 500 € za zaměstnance.

Určení italského zástupce

Smlouva o zastoupení v Itálii

 

V Itálii mají firmy se sídlem mimo Itálii, které vysílají pracovníky na italské území, povinnost jmenovat místního zástupce (referenční odstavec 3). Ten je odpovědný za to, že naváže spolupráci s inspektorátem práce, s policejními službami a četnictva, daněmi a cly. Zástupce uchovává všechny právní dokumenty zahraniční firmy, a sice: smlouvy o zastupování, předchozí ohlášení vyslání, pracovní smlouvu pracovníků atd. Kromě toho, druhý zástupce (referenční odstavec 4) se podílí na sociálním dialogu, který má říkat, že odpovídá na otázky ze strany odborů o podnikání firmy.


V případě, že nedojde k zastoupení na národní úrovni, italské trestní právo vyžaduje pokutu od 2 000 € do 6 000 €.

Spravování kontrol

 Kontrola: povinné dokumenty

 

V případě kontroly francouzských orgánů zahraniční firma musí svému zástupci bez odkladu poskytnout jisté dokumenty.

Výtisk ohlášení vyslání
Pracovní nebo služební smlouva
Doklad potvrzující vyplacení mzdy a dodržování minimální výplaty
Pracovní výkaz, který udává začátek, konec a trvání denní pracovní doby každého zaměstnance
Výtisk jmenování zástupce zaměstnavatelem

 

Pokud doba vyslání překračuje nebo je v délce jednoho měsíce, firma musí poskytnout výplatní pásky každého vyslaného pracovníka nebo veškeré odpovídající dokumenty, které potvrzují vyplacení výplaty a zahrnují některé poznámky.

Minimální mzdu, včetně příplatků za přesčasovou práci
Období a pracovní doba, která se týká mzdy
Dovolená a svátky a typy odpovídajících odměn
Podmínky podřízenosti vůči fondům náhrad mezd za dovolenou a nepřízně počasí, popřípadě pokud existuje název platné kolektivní smlouvy
Uložení a překlad dokumentů

Vaše osobní zóna

„So Posting Worker by ASD“ vám dává k dispozici osobní zónu, která vám umožňuje spravovat všechny vaše dokumenty týkající se vyslání, ale rovněž na jednom, zcela zabezpečeném místě uložit všechny vaše povinné dokumenty.

Všechny dokumenty musí být přeloženy do jazyka cílové země vyslání. „So Posting Worker“ vám rovněž nabízí překladatelské služby.

Nepracujete v rámci odvětví pořádání akcí?

Zjistěte více o svých povinnostech v jiných odvětvích:

BLOG

    Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace

    barre-blanche
    Contactez-Nous

    Contactez-nous par email et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

    Not readable? Change text. captcha txt