Naše služba So Posting Worker by ASD vám je k dispozici od začátku do konce při podnikání vašich kroků týkajících se vysílání pracovníků

ve Francii    a Itálii 

VĚDĚLI JSTE?

Pravidla vysílání se liší podle pracovního odvětví a země, do níž je zaměstnanec vyslán.

Vyberte své pracovní odvětví:

Co znamená vysílání pracovníků?

Vyslaný pracovník je zaměstnanec, kterého zaměstnavatel vyšle do jiné členské země na vykonávání dočasných úkolů. Zaměstnavatel, který poskytuje služby v jiné zemi, musí dodržovat sociální zákony cílové země, co se týče jím vyslaných zaměstnanců, zejména co se týče požadavků ohlašování pobytu, mzdových a pracovních podmínek (pracovní doba, doba odpočinku, atd.).

Vysílání zahraničních pracovníků představuje postup, který je velmi upravován zákonem, v případě nedodržení povinností, je trestán přísnými tresty podle zákonodárství v cílové zemi.

Jaké jsou vaše povinnosti, když v Evropě vysíláte pracovníka?

Předběžné ohlášení vyslání

U každého vyslaného zaměstnance a za každé vyslání je třeba vyplnit předběžné ohlášení vyslání. Jakožto zástupce vám doporučujeme, abyste si vytvořili účet a vyplnili předběžné ohlášení vyslání týkající se všech vašich vyslaných zaměstnanců. Obdržíte oznámení o prohlášení, které je třeba předat vašemu zaměstnanci před začátkem jeho vyslání.

accueil2
Smlouva o zastoupení

Když vysíláte zaměstnance, máte povinnost jmenovat zástupce, který slouží jako prostředník mezi orgány a vaší firmou. Součástí naší služby je samozřejmě i tento klíčový bod.

accueil1
Pomoc při kontrolách pracovních orgánů

Pracovní inspekce, služby policie a četnictva služby budou pravděpodobně provádět kontrolu vašich vyslaných zaměstnanců na místě. Během kontroly jim tento zástupce poskytne všechny potřebné dokumenty svědčící o vaší bezúhonnosti a zodpovídá otázky úřadů.

accueil3

KDO JSME?

So Posting Worker by ASD“ je internetová služba, která umožňuje zařizovat a zajišťovat povinné formality firem, jež vysílají zaměstnance na území Evropy. Tuto službu vytvořila skupina ASD Group, což je odborník na mezinárodní vývoj firem již 20 let. Díky tomu, že sídlí ve 25 zemích, skupina poskytuje službu zástupce ve vysílané zemi, jakož i sadu doplňkových služeb, které odpovídají zákonodárství dané země a dotčeného pracovního odvětví.

POMOC ŠITÁ NA MÍRU

Jediná kontaktní osoba, která mluví vaším jazykem

  Spravování vašich povinností

Pomoc osobně přizpůsobená pro kontroly

Vysílání pracovníků je stav definovaný podle směrnice Evropské unie ze dne 16. prosince 1996, která umožňuje zaměstnanec pracující v jiném členském státě Evropské unie z kteří jsou dočasně přiděleni k práci na území jiného členského státu. Odměna a pracovní podmínky vyslaného pracovníka závisí na hostitelské zemi, zatímco příspěvky na sociální zabezpečení jsou příspěvky země původu.
Vyslaná práce by měla v zásadě uspokojit potřebu specializovaných a dočasných pracovníků v určité oblasti. Může být poskytovatelem služeb, skupinou nebo dočasnou pracovní společností. Dvojstranné dohody také umožňují přidělit práci mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi.

Právní rámec vyslaných pracovníků

Pravidla přijatá v roce 1996 v souvislosti s vysíláním zaměstnanců jsou stanovena směrnicí o vysílání pracovníků. Směrnice o prosazování byla schválena v roce 2014 s cílem snížit podvody, obejít předpisy a zvýšit výměnu informací mezi členskými státy. Tato směrnice z roku 2014 se týká poskytování služeb (provádění směrnice 2014/67 / EU). Transpozice do vnitrostátního práva byla povinná před 18. červnem 2016.
Tyto pokyny však nezohledňují všechny jemnosti různých metod hodnocení.

Doba vyslání zaměstnanců

Po dobu přidělení může ovlivnit délku přidělení pravidlo daňového statusu, které stanoví hranici 183 odpracovaných dnů za fiskální rok.

Pracovní podmínky, odměny a sociální poplatky

Odměňování a pracovní podmínky se řídí právními předpisy dočasné hostitelské země.
Navíc příspěvky na sociální zabezpečení jsou příspěvky země původu, což může způsobit narušení hospodářské soutěže způsobené praxí sociálního dumpingu.

ESD se domnívá, že „minimální mzda“, že členský stát může požadovat, aby zaplatit vyslaného pracovníka zahrnuje: svátky, denní odškodné pro rodinné práce a náhradu za cestovní čas, na stejném základě jako místních pracovníků.

Výše minimální mzdy se vztahuje k hrubému platu hostitelské země a zahrnuje zvýšenou sazbu za přesčasy.
Vysílající firmy nemají jasné znalosti mechaniky dohody, pokud jsou mzdy vymezeny odvětvovou dohodou, což vede k podceňování platných minimálních mzdových tarifů.
Hlavním problémem vyslaných pracovníků je uplatňování stávajících pravidel a odborové organizace požadují stejnou odměnu za tutéž práci na stejném místě.

BLOG

 • Revaluation of SMIC in 2018

  Revaluation of SMIC in 2018

  As of January 1, 2018, the French Minimum Interprofessional Growth Salary (SMIC) has been revalued.

  In 2017, it was € 9.76 gross, or € 1,480.27 gross monthly (based on 35 hours per week), and has now been adjusted by 1.2%. It will now reach around € 1,498.47 gross monthly, or € 9.88 gross hourly.

  Read more

 • Decree 2017-825: New obligations for project owners

  Decree 2017-825: New obligations for project owners

  The decree N° 2017-825 of May 5, 2017, has been enacted to fight against the fraud in the delivery of international services. It came into force on 1st July, 2017, and details the obligations and responsibilities for the public and private project owners, employers and foreign service providers.

  Read more

 • The importance of having a legal representative for the posting of your employees

  The importance of having a legal representative for the posting of your employees

  French law requires foreign companies posting one or more employee (s) in France to appoint a French legal representative. (Article L1262-2-1 of the Labor Code).

  This legal representative is the liaison between the foreign company and the French authorities (labor inspection, gendarmerie and police but also the tax and customs service), throughout the period of secondment and especially during regular checks of authorities.

  Read more

 • Are you posting employees in France?

  Are you posting employees in France?

  Do you work in the building, construction, real estate, commercial or other sectors and post workers in France?

  Many obligations are incumbent on you and controls are more and more common for employers posting employees in France.

  Read more

 • ID photo for administration papers are always a real headache

  ID photo for administration papers are always a real headache

  Indeed, acceptation terms of ID photos are moreover complex. But it’s not a problem anymore for your BTP Card !

  A smartphone application has been created to help you to realize a photo that will very probably be accepted by civil services.

  Read more

 • Fight against the illegal posting of workers: inspections keep growing in France

  Fight against the illegal posting of workers: inspections keep growing in France

  Being one of the countries receiving most of the posted workers in Europe, France is also proportionally more exposed to illegal practices and has thus decided to reinforce its fight against illegal labour. This year, the companies can expect even more controls and inspections as the French government has announced intensification of legal and regulatory framework, more deterrent sanctions and mobilisation of all posting of workers fraud control services.

  Read more

  NEWSLETTER

  Najděte veškeré novinky dešifrované našimi odborníky

  Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!

  barre-blanche
  Contactez-Nous

  Contactez-nous par email et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

  Not readable? Change text. captcha txt