Naše služba So Posting Worker by ASD vám je k dispozici od začátku do konce při podnikání vašich kroků týkajících se vysílání pracovníků

ve Francii    a Itálii 

VĚDĚLI JSTE?

Pravidla vysílání se liší podle pracovního odvětví a země, do níž je zaměstnanec vyslán.

Vyberte své pracovní odvětví:

Co znamená vysílání pracovníků?

Vyslaný pracovník je zaměstnanec, kterého zaměstnavatel vyšle do jiné členské země na vykonávání dočasných úkolů. Zaměstnavatel, který poskytuje služby v jiné zemi, musí dodržovat sociální zákony cílové země, co se týče jím vyslaných zaměstnanců, zejména co se týče požadavků ohlašování pobytu, mzdových a pracovních podmínek (pracovní doba, doba odpočinku, atd.).

Vysílání zahraničních pracovníků představuje postup, který je velmi upravován zákonem, v případě nedodržení povinností, je trestán přísnými tresty podle zákonodárství v cílové zemi.

Jaké jsou vaše povinnosti, když v Evropě vysíláte pracovníka?

Předběžné ohlášení vyslání

U každého vyslaného zaměstnance a za každé vyslání je třeba vyplnit předběžné ohlášení vyslání. Jakožto zástupce vám doporučujeme, abyste si vytvořili účet a vyplnili předběžné ohlášení vyslání týkající se všech vašich vyslaných zaměstnanců. Obdržíte oznámení o prohlášení, které je třeba předat vašemu zaměstnanci před začátkem jeho vyslání.

accueil2
Smlouva o zastoupení

Když vysíláte zaměstnance, máte povinnost jmenovat zástupce, který slouží jako prostředník mezi orgány a vaší firmou. Součástí naší služby je samozřejmě i tento klíčový bod.

accueil1
Pomoc při kontrolách pracovních orgánů

Pracovní inspekce, služby policie a četnictva služby budou pravděpodobně provádět kontrolu vašich vyslaných zaměstnanců na místě. Během kontroly jim tento zástupce poskytne všechny potřebné dokumenty svědčící o vaší bezúhonnosti a zodpovídá otázky úřadů.

accueil3

KDO JSME?

So Posting Worker by ASD“ je internetová služba, která umožňuje zařizovat a zajišťovat povinné formality firem, jež vysílají zaměstnance na území Evropy. Tuto službu vytvořila skupina ASD Group, což je odborník na mezinárodní vývoj firem již 20 let. Díky tomu, že sídlí ve 25 zemích, skupina poskytuje službu zástupce ve vysílané zemi, jakož i sadu doplňkových služeb, které odpovídají zákonodárství dané země a dotčeného pracovního odvětví.

POMOC ŠITÁ NA MÍRU

Jediná kontaktní osoba, která mluví vaším jazykem

  Spravování vašich povinností

Pomoc osobně přizpůsobená pro kontroly

Vysílání pracovníků je stav definovaný podle směrnice Evropské unie ze dne 16. prosince 1996, která umožňuje zaměstnanec pracující v jiném členském státě Evropské unie z kteří jsou dočasně přiděleni k práci na území jiného členského státu. Odměna a pracovní podmínky vyslaného pracovníka závisí na hostitelské zemi, zatímco příspěvky na sociální zabezpečení jsou příspěvky země původu.
Vyslaná práce by měla v zásadě uspokojit potřebu specializovaných a dočasných pracovníků v určité oblasti. Může být poskytovatelem služeb, skupinou nebo dočasnou pracovní společností. Dvojstranné dohody také umožňují přidělit práci mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi.

Právní rámec vyslaných pracovníků

Pravidla přijatá v roce 1996 v souvislosti s vysíláním zaměstnanců jsou stanovena směrnicí o vysílání pracovníků. Směrnice o prosazování byla schválena v roce 2014 s cílem snížit podvody, obejít předpisy a zvýšit výměnu informací mezi členskými státy. Tato směrnice z roku 2014 se týká poskytování služeb (provádění směrnice 2014/67 / EU). Transpozice do vnitrostátního práva byla povinná před 18. červnem 2016.
Tyto pokyny však nezohledňují všechny jemnosti různých metod hodnocení.

Doba vyslání zaměstnanců

Po dobu přidělení může ovlivnit délku přidělení pravidlo daňového statusu, které stanoví hranici 183 odpracovaných dnů za fiskální rok.

Pracovní podmínky, odměny a sociální poplatky

Odměňování a pracovní podmínky se řídí právními předpisy dočasné hostitelské země.
Navíc příspěvky na sociální zabezpečení jsou příspěvky země původu, což může způsobit narušení hospodářské soutěže způsobené praxí sociálního dumpingu.

ESD se domnívá, že „minimální mzda“, že členský stát může požadovat, aby zaplatit vyslaného pracovníka zahrnuje: svátky, denní odškodné pro rodinné práce a náhradu za cestovní čas, na stejném základě jako místních pracovníků.

Výše minimální mzdy se vztahuje k hrubému platu hostitelské země a zahrnuje zvýšenou sazbu za přesčasy.
Vysílající firmy nemají jasné znalosti mechaniky dohody, pokud jsou mzdy vymezeny odvětvovou dohodou, což vede k podceňování platných minimálních mzdových tarifů.
Hlavním problémem vyslaných pracovníků je uplatňování stávajících pravidel a odborové organizace požadují stejnou odměnu za tutéž práci na stejném místě.

BLOG

 • Posting of foreign workers to France – new decree

  Posting of foreign workers to France – new decree

  Starting from 1st July 2017, a new decree reinforces the rules regarding the posting of employees, in particular in the Building & Public Works and Transport sectors, to combat illegal international services. Indeed, the number of workers posted has increased over the past few years. Public and private Project owners and principals are confronted with an increasing number of obligations when they use a posted worker.

  Read more

 • Revaluation of SMIC in 2018

  Revaluation of SMIC in 2018

  As of January 1, 2018, the French Minimum Interprofessional Growth Salary (SMIC) has been revalued.

  In 2017, it was € 9.76 gross, or € 1,480.27 gross monthly (based on 35 hours per week), and has now been adjusted by 1.2%. It will now reach around € 1,498.47 gross monthly, or € 9.88 gross hourly.

  Read more

 • Fight against the illegal posting of workers: inspections keep growing in France

  Fight against the illegal posting of workers: inspections keep growing in France

  Being one of the countries receiving most of the posted workers in Europe, France is also proportionally more exposed to illegal practices and has thus decided to reinforce its fight against illegal labour. This year, the companies can expect even more controls and inspections as the French government has announced intensification of legal and regulatory framework, more deterrent sanctions and mobilisation of all posting of workers fraud control services.

  Read more

 • Construction industry: inform your posted workers about the French labour law

  Construction industry: inform your posted workers about the French labour law

  When a company established abroad temporarily posts its employees on the French territory, the posted employees are under the same labour regulation as the employees of a company in France carrying out the same type of activity. In order to fight against illegal practices, the law requires that information related to the French labour law is made accessible and understandable for the posted workers via a poster and a document of information.

  Read more

 • Posted workers in France: what changes from 1st January 2018

  Posted workers in France: what changes from 1st January 2018

  The beginning of the year 2018 marks the entry into force of certain regulatory changes concerning posted workers in France. Find out what is changing from 1st January 2018.

  Read more

 • „Name and Shame“ in France: a measure against illegal work

  „Name and Shame“ in France: a measure against illegal work

  The posting of workers allows an employee working in an EU Member State to perform a mission in another Member State. Formalities are to be done and each country has its own legislation in this area. This practice facilitates the mobility of European employees. It also provides skills that do not exist or are insufficient in the country.

  Read more

  NEWSLETTER

  Najděte veškeré novinky dešifrované našimi odborníky

  Na váš dotaz obratem odpovíme. Využijte možnosti konzultace!

  barre-blanche
  Contactez-Nous

  Contactez-nous par email et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

  Not readable? Change text. captcha txt